Projecten

Sinds september 2012 is onze academie pilootschool voor de toekomstige hervormingen van het Deeltijds KunstOnderwijs, meer bepaald op vlak van het competentiegericht onderwijzen en evalueren van onze leerlingen. In de voorbije 3 schooljaren werd dan ook samen met de partnerscholen over Vlaanderen uitvoerig onderzocht hoe dit kan gerealiseerd worden en de resultaten daarvan zijn ondertussen in de wetgeving ingebed.
Vanaf dit schooljaar zal onze volledige school in alle opleidingen competentiegericht onderwijs en brede evaluatie doorvoeren.

Dit houdt o.m. in dat er gewerkt wordt met en aan de artistieke competenties van onze leerlingen.

Artistieke competenties zijn een combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die iemand nodig heeft om zich artistiek te uiten, het is een holistische manier van leren. Het is een breed spectrum van vakmanschap, onderzoek, samenwerken, presenteren, kunstzinnigheid en individuele gedrevenheid.

Bij het evalueren gaan we op deze vlakken het groeipotentieel van de leerling in kaart brengen, nagaan op welke manieren deze artistieke competenties kunnen groeien. Dit evalueren zit verweven in het leerproces en vormt geen eindpunt op zich. Het is een communicatiemiddel, een stand-van-zaken. Aan de basis komt dan ook het verdwijnen van scores, procenten, punten geven ten voordele van het geven van mondelinge en schriftelijke feedback.

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem, Drongen en Oostakker. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact

Ondernemingsnummer & BTW

  • RPR Gent - 0267 383 270
  • BTW BE267 383 270