Projecten

In het kader van het Poel Parcours richtte de klas van Spreken en vertellen afgelopen schooljaar de Partij van de Verbeelding op. Hun standpunten maakten ze duidelijk met een rondleiding door de gebouwen van de academie. De Partij van de Verbeelding had nl. een bijzondere band met de academie en droomde ervan om met hun inzichten de academie nog creatiever en plezanter te maken.Standpunten partij van de verbeelding

Dames en heren, ook transparantie is een belangrijk thema voor onze partij. En we willen dat dan ook graag hier, op deze academie, tot uiting laten komen.

We bevinden ons nu op de binnentuin van het Huis van Saceghem. Net zoals de rijkestinkers vandaag investeerde de familie van Saceghem serieus in eigen transport. 250 jaar geleden ging dat uiteraard nog niet over Tesla's of Ferrari's, maar wel over paarden en koetsen.

In de inkomhal zouden er daardoor misschien nog karrensporen te zien zijn in de vloer. Maar wat zeker is, is dat de stallen voor al die paarden zich hier aan linker zijde bevonden. In de loop van de 20ste eeuw is het paard echter uit de mode geraakt en dus werden de stallen omgebouwd tot garageboxen. Toen de academie later de gebouwen overnam had ze plaats te kort en dus werden ook de garages omgebouwd tot leslokalen.

Maar het zijn wel bijzondere leslokalen: ze hebben allemaal een groot raam in de vroegere garagepoort. En zo kreeg onze academie dus haar eigen glazen straatje. Maar glazen straatjes zijn er natuurlijk om iets te tonen, om de voorbijganger te verleiden en om interactie teweeg te brengen. En daarvoor willen ook wij ons glazen straatje inzetten!

We maken deze binnentuin niet alleen publiek toegankelijk voor wie nieuwsgierig is naar hoe zo'n les aan de academie er echt uit ziet. We gaan nog een serieuze stap verder en lokken de buren, voorbijgangers, bezoekers, leerlingen en sympathisanten van de academie door hier een echt café te bouwen. Dat komt dan in de hoek rechts-achter op de binnentuin. Hoe dat er precies zal uitzien laat ik aan uw verbeelding over. Maar uiteraard zal ook het café, net zoals onze leslokalen, een glazen wand hebben waardoorheen de lessen en het komen en gaan van leerlingen en leraren gadegeslaan kunnen worden.

Maar vergis u niet! Het is zeker niet alleen de bedoeling om op die manier meer volk in de academie te krijgen door onze knapste leerlingen achter een glazen raam te laten opdraven en iedere dag een opendeurdag te hebben. We willen er ook een ontmoetingsplek van maken waar muzikanten, danseressen, mensen zoals ons en andere creatievelingen elkaar kunnen vinden om samen mooie nieuwe dingen te maken!

We zijn er van overtuigd dat onze publieke binnentuin en bar niet alleen voor meer zichtbaarheid voor de academie, maar ook voor samenwerkingen op nog hoger artistiek niveau en met nog veel meer plezier zullen zorgen dan vandaag reeds het geval is.

Maar, dames en heren, dat is nog niet alles. Er zijn uiteraard nog andere verbeteringen die we hier op de academie zullen doorvoeren zodra we verkozen zijn. Dus volg ons alstublieft verder op deze rondleiding doorheen de academie en de uiteenzetting van onze plannen ermee. Volg de gids!

We staan hier nu in de prachtige Blauwe kapel van de Academie. En we staan hier niet zomaar. De Partij van de Verbeelding heeft deze locatie speciaal uitgekozen om 1 van haar belangrijkste programmapunten te realiseren.

Hier willen wij volop inzetten op de gedeelde verbeelding.

Om die gedeelde verbeelding- en bijgevolg ook de hele toekomst van de Academie -te kunnen garanderen, zullen we samen moeten blijven vernieuwen en aspirant-leerlingen aantrekken. Hoe gaan we dit aanpakken?

In deze Blauwe kapel, het hart van de Academie, willen we de centrale speel- en ontmoetingsplaats installeren. Dit is dé plaats waar mensen kunnen samenkomen en hun kennis en passie kunnen delen. De plaats ‘where the magic happens’, zeg maar. Beeld je eens in: vooraan een groot vrij podium, ervoor een aantal knusse zithoeken, compleet met tapijt en salontafel, waar men kan genieten van de optredens. Elke avond organiseren we hier een try-out voor degenen die wat podiumervaring willen opdoen. Om ervoor te zorgen dat -moest het nodig zijn- ze zich wat moed in kunnen drinken, plaatsen we achteraan een heuse bar. Na elk optreden volgt een feedbackmoment. De rotte tomaten laten we achterwege, hier wordt enkel opbouwende kritiek gegeven! Door elkaar te stimuleren en te inspireren, zijn we ervan overtuigd dat onze leerlingen hun talenten beter zullen kunnen ontwikkelen. En als onze leerlingen groeien, dan groeit de Academie met hen mee.

Om onze blik verder te verruimen, pleiten we er ook voor om de Academie zoveel mogelijk open te stellen voor andere culturen. Woord, muziek en dans zijn universele kunstvormen waardoor we mensen met een verschillende achtergrond met elkaar kunnen verbinden. Zoals Arne reeds heeft vermeld, kunnen we andere culturen binnenbrengen in de Academie door vluchtelingen de hand te reiken. Als Academie willen we een voortrekkersrol spelen en een tegenwind bieden aan de huidige vervreemding tussen verschillende culturen.

Om dit alles te verwezenlijken hebben we 1) centen nodig en 2) een idee nodig om de culturele smeltkroes verder te stimuleren. Wel, hiervoor hebben we een uitstekend plan bedacht.

In de gebouwen van de Academie zitten talloze ongebruikte kamers verscholen die perfect kunnen omgebouwd worden tot gezellige slaapplaatsen. Met de Academie als homestay, kunnen we verschillende culturen samenbrengen. Toeristen en Erasmus studenten van over de hele wereld kunnen hier logeren en hun kennis over muziek, woord en dans delen met onze leerlingen. De inkomsten uit de homestay activiteit kunnen we gebruiken om stap voor stap andere ruimtes te renoveren. Zo kan de Academie blijven draaien, zijn we niet langer volledig afhankelijk van subsidies en kunnen we de kosten spreiden over meerdere jaren.

Klinkt het jullie als muziek in de oren? Stem dan zeker voor de Partij van de Verbeelding!

Laten we nu een kijkje gaan nemen in de Rode zaal..

Er zijn momenten dat ik me behoorlijk beschaamd voel om Europeaan te zijn. De afgelopen jaren zijn ontzettend veel mensen hun huis ontvlucht door oorlog, dictatuur en onderdrukking. Ons antwoord was erbarmelijk en tegenstrijdig.
We zijn geschokt als een negenjarige jongen wordt vermoord in een Belgisch opvangcentrum of wanneer we een foto zien van een dode baby vluchteling op een Italiaans strand. Toch zijn er vorig jaar meer dan 2200 mensen omgekomen in de Middellandse Zee.
We veroordelen mensenhandel. Toch zorgen we ervoor dat dit enige mogelijkheid is om internationale bescherming aan te vragen in Europa.
We zetten zo graag onze liberale vrijheden af tegen die fundamentalistisch islam. Toch sturen we vluchtelingen terug zogenaamde 'Safe Third Countries' die de vrijheid van meningsuiting, de democratie, de rechtstaat en het verbod op foltering niet respecteren.
Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Een inhumaan beleid op een humanitaire crisis.
Wij, als partij van de verbeelding, gaan volop voor een humaan beleid. We zullen de academie renoveren met de hulp van migranten.
We knappen samen onze academie op, maar we zullen hen niet uitbuiten. We bieden hen fijne dingen aan.
We willen hen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan de lessen woord, dans en/ of muziek. Bijgevolg is er een uitwisseling van taal en cultuur. En laat ons eerlijk zijn, zo’n uitwisseling is een goede manier om elkaar te leren kennen en de integratie te bevorderen. Deze uitwisseling kan ook bewerkstelligd worden door hen de controle te geven over het café in de binnentuin. Zij bepalen de decoratie, de drankjes en de snacks. Ze mogen het grootste deel van de opbrengst houden en investeren in wat ze willen, maar als tegengewicht wordt van hen verwacht dat ze contact leggen met de klanten en hun aanbod serveren (en de afwas doen!).
Daarnaast heeft onze partij opgemerkt dat op woensdagnamiddag veel jongeren 'hangen' op de binnenkoer van de academie. Om deze periode nuttig door te brengen, zullen we de migranten aanzetten om tijdens deze namiddag workshops te geven over hun cultuur. Hoe leer je het aartsmoeilijke Arabisch? Hoe maak je een overheerlijke tajine? Hoe speel je op die prachtige oosterse luit? De klanken van deze luit kun je natuurlijk ook elke avond bewonderen in de blauwe kappel. Daar is een free-podium, waar iedereen (en dus ook vluchtelingen) hun talenten kunnen laten bewonderen!
Dit klinkt razend interessant, niet waar? Maar we zitten met een probleem.
Wij zijn vorige zomer naar vluchtelingenkampen in Griekenland geweest om de mens achter de 'gelukszoeker' te ontmoeten. Ik heb gezien in welke mensonwaardige omstandigheden de migranten leven en waar ze bijgevolg 'gewoon' aan geworden zijn. De vraag rijst hoe we de vluchtelingen van deze gewoontes laten wennen aan levenswaardige omstandigheden. Een overgangsperiode is noodzakelijk en daarbij hebben wij uw hulp nodig! Wij stellen een platvorm van burgerparticipatie voor, waar wij voorstellen geven op fundamentele vragen en uw inbreng en commentaar erg gewaardeerd wordt.

Ten eerste dachten we voor onze arbeiders slaapplaats te voorzien in de zolderkamer van de academie. Hierbij rijzen echter bepaalde vragen.
Moeten wij een zolderkamer voorzien of kunnen we evengoed festivaltentjes op de voornoemde binnentuin plaatsen?
Daarnaast vroeger we ons af hoeveel toiletten we moeten aanbieden? In Moria, een vluchtelingenkamp in Lesbos, Griekenland was er één toilet per 80 vluchtelingen. Tenslotte hoeveel arbeiders bieden we kans aan op werk en stellen we in dienst? Volgens Griekse gewoonte kunnen in dat kleine zolderkamertje meer dan 50 vluchtelingen slapen, lekker knus en gezellig.
Ten tweede zouden we hen de kost geven voor het werk dat ze verrichten.
In Moria moesten vluchtelingen 's ochtends 4 uur aanschuiven voor water en een ingepakt croissantje, ’s middags 4 uur voor een kommetje droge rijst en ’s avonds 4 uur voor een kommetje bruine bonen. Hun dag bestaat dus uit wachten. Maar wat ons interesseert, hoe behandelen wij het thema 'eten'?
Geven wij ze hier meteen eten? Geven we ze gevarieerd eten of alleen rijst en bruine bonen? Besparen we ze van vervallen eten en maden in hun rijst?
Ten derde is psychologische hulp vereist.
De situatie in Griekenland is zo geëvolueerd dat vluchtelingen uit pure wanhoop zichzelf in brand steken, zich opensnijden om ONS een signaal te geven. De situatie waar kinderen opgroeien is verschrikkelijk. Vluchtelingen en EU-burgers lopen rond met geweren. Kinderen hebben zelfmoordgedachten.
Ikzelf ben jurist en in artikel 1 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie staat dat menselijke waardigheid onschendbaar is. Dit is een lachertje.
Wij als Partij van de Verbeelding verzekeren u echter, dat als wij uw toestemming verkrijgen, we zullen opkomen voor menselijke waardigheid in de academie en met uitbreiding naar de Europese Unie.

Bij de partij van de verbeelding geloven we in de kracht van het positieve. In beloning of eerder in een portie plezier voor goed gedrag.
Tijd kortom om onze samenleving beter te maken door het goede te belonen. Waar het voor ons op aankomt is om met slimme ingrepen ons gedrag positief te beïnvloeden.
Zo willen we afvalstraten plaatsen waar uiteraard in gesorteerd wordt, maar deze vuilnisbakken bieden de niet-sluikstorter ook een klein pleziertje. Zo geven we de indruk dat dit de diepste vuilnisbakken ter wereld zijn want telkens wanneer iemand er iets in gooit, krijg je dat typische cartoongeluid wanneer iets heel dieps valt in een cartoon. Vuilnisbakken voorkomen dat er vuilnis rondzwerft op de academie, maar ze kunnen ook op een andere manier hun nut bewijzen. Als pop poll instrument bijvoorbeeld.
Zo plaatsen we iedere week bordjes boven de vuilnisbakken. De leerlingen gooien dan hun afval in de vuilnisbak die hun voorkeur geniet. Zo kunnen we bijvoorbeeld te weten komen welke klassieke componist het populairste was: Mozart of Beethoven of organiseren we ons eigen mini referendum: voor of tegen het circulatieplan, voor of tegen een klimaatplan…etc.
Ook werken we een competitie uit voor de trouwste en stipste leerlingen van de academie.
De aanwezigheidslijsten worden verzameld en na iedere lesweek is er een top 5 die de stipte en de trouwe leerlingen in de kijker zet

Onze academie helpt zijn leerlingen het beste in zichzelf naar boven te brengen. We kunnen hier allemaal ons creatief ei kwijt, maar dat betekent niet dat alles vanzelf gaat of makkelijk is. Soms is het zwoegen met die moeilijke partituur, zoeken naar de beste intonatie voor je zin, de juiste vingerzetting voor je pianostuk, een mooie synchrone dansbeweging…
Om onze leerlingen toch een portie ontspanning en plezier te garanderen voorzien we enkele fun elementen.
De partij van de verbeelding plant daarom niets minder dan een transparante glijbaan die van het hoogste punt van onze academie vertrekt en dan door de verschillende ruimten in het gebouw afdaalt naar beneden. Een beetje spektakel, wat kriebels in de buik… het maakt dat we voortaan allemaal met een smile rondlopen op de academie.
Ook voorzien we een creatieve selfiehoek waar onze leerlingen elke week een andere speelse opstelling krijgen. De ene week krijgen we de kans om onszelf aan de piramiden te fotograferen, de andere week bevinden we ons in een western saloon of op een ander moment lijkt het alsof we op speaker of the house zijn in het Brits parlement. Order! Order!
Wij geloven in plezier en positieve noten. Want dat haalt het beste in ieder van ons boven.

Deeltijds kunstonderwijs in het hartje van Gent, met afdelingen in Evergem, Drongen en Oostakker. Wij bieden opleidingen in muziek, woord, dans en beeld.

academie gent

Contact

Ondernemingsnummer & BTW

  • RPR Gent - 0267 383 270
  • BTW BE267 383 270